De meeste mensen worden op een bepaald moment in hun leven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid. Af en toe zijn verdriet, stress en verdriet normaal. Maar als je te maken hebt met aanhoudende of ernstige uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid, is het tijd om hulp te zoeken.

Wanneer moet je hulp krijgen?

De volgende symptomen kunnen tekenen zijn van een onderliggende geestelijke gezondheidstoestand:

gedachten aan het kwetsen van uzelf of anderen
frequente of hardnekkige gevoelens van verdriet, boosheid, angst, zorgen of angst
frequente emotionele uitbarstingen of stemmingswisselingen
verwarring of onverklaard geheugenverlies
waanvoorstellingen of hallucinaties
intense angst of angst voor gewichtstoename
dramatische veranderingen in eet- of slaapgewoonten
Onverklaarde veranderingen in school- of werkprestaties
onvermogen om de dagelijkse activiteiten of uitdagingen het hoofd te bieden
terugtrekking uit sociale activiteiten of relaties
trotseren van gezag, spijbelen, diefstal of vandalisme
drugsmisbruik, inclusief alcoholisme of gebruik van illegale drugs
onverklaarbare fysieke kwalen
Als je er aan denkt om jezelf of iemand anders pijn te doen, haal dan meteen hulp. Als u andere symptomen op deze lijst heeft, maak dan een afspraak met uw arts. Als ze een fysieke basis voor uw symptomen hebben uitgesloten, kunnen ze u doorverwijzen naar een specialist in de geestelijke gezondheidszorg en andere hulpmiddelen.

Hoe kunt u in geval van nood hulp krijgen?
Maakt u plannen om uzelf of een ander persoon pijn te doen? Dat is een noodgeval in de geestelijke gezondheidszorg. Ga naar de spoedgevallendienst van een ziekenhuis of neem direct contact op met uw plaatselijke hulpdiensten. Bel 911 voor onmiddellijke noodhulp.

Zelfmoordpreventiemeldpunten
Heb je erover nagedacht om jezelf pijn te doen? Overweeg om contact op te nemen met een zelfmoordpreventie-hotline. U kunt de National Suicide Prevention Lifeline bellen op 800-273-8255. Het biedt 24/7 ondersteuning.

Wat voor soort zorgverlener moet u zien?
Er zijn vele soorten zorgverleners die een diagnose stellen en psychische aandoeningen behandelen. Als u vermoedt dat u een psychische aandoening hebt of geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, maak dan een afspraak met uw huisarts of een verpleegkundige. Zij kunnen u helpen om te bepalen wat voor soort zorgverlener u moet zien. In veel gevallen kunnen ze ook een verwijzing geven.

Zij kunnen u bijvoorbeeld adviseren om een of meer van de onderstaande zorgverleners te bezoeken.

Aanbieders die medicijnen voorschrijven
Therapeut
Een therapeut kan helpen bij het diagnosticeren en behandelen van psychische aandoeningen. Er zijn veel verschillende soorten therapeuten, waaronder:

psychiaters
psychologen
psychoanalytici
klinische adviseurs
Therapeuten zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde gebieden, zoals verslaving of gedragsproblemen bij kinderen.

Slechts enkele soorten therapeuten schrijven medicijnen voor. Om medicijnen voor te schrijven moeten ze arts of verpleegkundige zijn. In sommige gevallen kunt u ook een arts-assistent of een dokter in de osteopathische geneeskunde bezoeken.

Psychiater
Als je dokter vermoedt dat je een psychische aandoening hebt waarvoor medicatie nodig is, kan hij je doorverwijzen naar een psychiater. Ze stellen vaak een diagnose en behandelen aandoeningen zoals:

depressie
angststoornissen
obsessief-compulsieve stoornis (OCD)
bipolaire stoornis
schizofrenie
Het voorschrijven van medicijnen is vaak hun primaire benadering van het verstrekken van een behandeling. Veel psychiaters bieden zelf geen begeleiding aan. In plaats daarvan werken veel mensen samen met een psycholoog of een andere geestelijke gezondheidszorgbeoefenaar die wel counseling kan bieden.

Verpleegkundige psychotherapeut
Verpleegkundige psychotherapeuten diagnosticeren en behandelen over het algemeen psychiatrische stoornissen. Zij kunnen ook andere gezondheidsaandoeningen behandelen.

Verpleegkundige psychotherapeuten hebben een gevorderde graad in de verpleging. Zij zijn opgeleid tot klinisch verpleegkundig specialist of verpleegkundige beroepsbeoefenaar. Klinische verpleegkundige specialisten kunnen in de meeste staten geen medicijnen voorschrijven. Verpleegkundigen kunnen dat wel. Zij gebruiken vaak een combinatie van medicijnen en begeleiding om patiƫnten te behandelen.

Psycholoog
Als uw dokter denkt dat u baat heeft bij de therapie, kan hij u doorverwijzen naar een psycholoog. Psychologen zijn getraind in het diagnosticeren en behandelen van psychische aandoeningen en uitdagingen, zoals:

depressie
angststoornissen
eetproblemen
leerproblemen
relatieproblemen
drugsmisbruik
Psychologen zijn ook getraind om psychologische testen te geven. Zij kunnen bijvoorbeeld een IQ-test of persoonlijkheidstest uitvoeren.

Een psycholoog kan u mogelijk helpen bij het leren omgaan met uw klachten door middel van counseling of andere vormen van therapie. In sommige steden kunnen ze medicijnen voorschrijven. Maar als ze dat niet kunnen, kunnen de psychologen samenwerken met andere zorgverleners die medicijnen kunnen voorschrijven.

Personal trainer mechelen